เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย เราจึงมีผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบต่างๆ เช่นแบบลอน B, ลอน C และลอน BC ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นกระดาษลูกฟูกของบริษัท มีดังนี้:

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

นิยมใช้เป็นวัสดุกันกระแทก ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความความเสียหาย

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (ลอน B หรือ ลอน C)

นิยมใช้บรรจุสินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักปานกลาง และนิยมนําไป ผลิตเป็นแผ่นรอง แผ่นกั้น แผ่นข้าง กรอบเสริม และกล่องไร้ฝา

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (ลอน BC)

นิยมใช้บรรจุสินค้าที่ต้องงการการรับน้ำหนักสูง และสามารถ นําไปผลิตเป็นส่วนนประกอบต่างๆ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง

นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถเลือกชนิดพื้นผิวของกระดาษได้ตาม ความต้องการใช้งาน ซึ่งมีให้เลือกหลายเกรด อาทิ

เกรด KS

เมื่อต้องการพื้นผิวเรียบเนียนขาวสะอาดตา เหมาะสําหรับบรรจุภัณฑ์ที่เน้นภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นพิเศษมีน้ำหนัก
มาตรฐานอยู่ที่ 170 กรัมต่อตารางเมตร

เกรด KI

ที่มีสีน้ำตาลออ่อนธรรมชาติพิมพ์งานได้สวย ให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่ 125, 150
และ 185 กรัมต่อตารางเมตร

เกรด KA

สีเหลืองทอง ที่มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถรองรับการกระแทกเสียดสี การเรียงซ้อน และทนความชื้นได้ดี
จึงปกป้องตัวสินค้าภายในได้ดีเยี่ยม มีน้ำหนัก
มาตรฐานตั้งแต่ 125, 150, 185 จนถึง 230 กรัมต่อตารางเมตร

เกร็ดความรู้ :ความแข็งแรงของกล่องขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่ใช้ผลิต ชนิดของลอนลูกฟูก แบบกล่อง และส่วนประกอบอื่นของกล่อง