ระบบบริหาร คุณภาพ

จากความใส่ใจพิถีพิถันให้ความสําคัญในการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคุณภาพสินค้าและบริการในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับ การรับรอง มาตรฐานสากล ISO9001 จาก UKAS เมื่อปี พ.ศ. 2547

นโยบายคุณภาพ

เรา ตระหนักเสมอว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นส่งผลถึงภาพลักษณ์ ของตัวสินค้าและการรักษาคุณภาพ เราจึงดูแลและตรวจสอบอย่างละเอียด ซื่อตรงใส่ใจตั้งแต่การให้บริการ คัดสรรวัตถุดิบเกรดดี ไปจนถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นับเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดตลอดมา

คุณภาพระดับส่งออก

บรรจุภัณฑ์ของเรากว่า 70% ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจการส่งออกหลากหลายชนิด มีทั้งอาหารทะเลแช่แข็ง, ผลิตผลทางการเกษตร, อาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์ส่งออกอีกมากมาย จังนับเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นแรงผลักดัน ให้เราพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าทั่วทุกมุมโลกมั่นใจเมื่อรับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย