ออกแบบผลิตภัณฑ์
เราใช้โปรแกรม CAD ที่ทันสมัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการต่างๆ ของ ลูกค้า จนลูกค้าพึงพอใจทุกชิ้นงานก่อนที่จะนำไปสู่กระบวน
การผลิต

ตัดกล่องตัวอย่าง
หากคุณต้องการกล่องตัวอย่างก่อนการสั่งสินค้าเรามีเครื่องตัดกล่องตัวอย่างที่ทันสมัย สามารถตัดกล่องตัวอย่างได้รวดเร็วและปรับแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของคุณ

กระบวนการผลิต
เรามีศักยภาพในการผลิตครอบคลุมทุกกระบวนการเริ่มตั้งแต่การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในเวลาที่รวดเร็ว

การขึ้นรูปชิ้นงาน
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาลูกค้าในการขึ้นรูปกล่อง เรามีแผนกประกอบและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของคุณ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
เราสามารถช่วยเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าไว้ในคลังสินค้าที่มีการดูแลรักษาอย่างดี และจัดส่งให้ตรงตามแผนของลูกค้า

การจัดส่งสินค้า
เรามีรถบรรทุกจำนวนมากเพื่อให้พอเพียงต่อการจัดส่งที่ตรงเวลาสำหรับทุกภูมิภาคในประเทศไทย
โดยทีมงานจัดส่งจะวางแผนการจัดส่งสินค้าเพื่อให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด