จุดเริ่มต้น แห่งการสร้างสรรค์งานคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกของคุณธวัชชัย ปิยะกุลชัยเดช
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จํากัด เมื่อปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท (ณ มกราคม 2553) บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตระดับแนวหน้า พร้อมรองรับงานที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก ไปถึงการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ ด้วยกําลังการผลิต 18,000 ตัน / ปี บนเนื้อที่โรงงาน 10 ไร่ ในเขตอุสาหกรรม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี