เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยขน์ใช้สอยที่หลากหลาย เราจึงมีผลิตภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูกมากมาย หลายแบบ หลากสไตล์ โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบกล่อง (ทั้งแบบสล็อตหรือแบบไดคัท), ชนิดกระดาษ และลอนลูกฟูก เพื่อนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างแบบกล่องที่นิยม มีดังต่อไปนี้

กล่องไดคัท (Die-Cut)

previous arrow
next arrow
Slider

กล่องสล็อตแบบทั่วไป (RSC)

กล่องไดคัท (Die-Cut)

previous arrow
next arrow
Slider

กล่องสล็อตแบบทั่วไป (RSC)

กล่องสล็อตแบบทั่วไป (RSC)

previous arrow
next arrow
Slider