ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทุกชนิดควรมีการออกแบบให้เหมาะสม กับสิ่งของที่บรรจุ ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นพิเศษ เราสามารถออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

-การเลือกชนิดกระดาษลูกฟูก ที่ต้องการนํามาผลิตเป็นกล่อง

-ขนาดและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ งานด้านกราฟฟิค, จัดรูปแบบตัวอักษร และการนําเสนอสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ต่างๆ บนกล่องกระดาษ ข้อกําหนดและมาตราฐาน ของบรรจุภัณฑ์ส่งออก กระบวนการการผลิตกล่องกระดาษ

-ธรรมชาติของกล่องกระดาษ

-ดูแบบกล่องชนิดต่างๆ [ข้อมูลจาก FEFCO: Federation European des fabricants du carton ondule]