บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการผลิตงานชั้นเยี่ยมในเวลาอันรวดเร็วด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์ Flexo ซึ่งสามารถพิมพ์งานคุณภาพ ด้วยความเร็วสูงมากกว่า 120 กล่อง/นาที และ เครื่องพิมพ์เฟล็กซ์โซ 4 สี ระบบโรตารี่ในตัว ความเร็ว 180 ใบ / นาที